Nye regler om permanent opholdstilladelse pr. 15. maj 2017

Den 15. maj 2017 trådte nye regler i kraft for permanent opholdstilladelse. Reglerne gælder for ansøgninger om retten til permanent ophold, der er indsendt fra og med den 15. marts 2017 og fremadrettet. Reglerne vedrører de grundlæggende betingelser, ansøgere skal opfylde for at kunne få tildelt permanent opholdstilladelse i Danmark.

Reglerne medfører ændringer vedrørende følgende områder: opholdskravet, karensperioden, kravet om offentlig hjælp og kravet om ordinær beskæftigelse.

1) Opholdskravet

Den første ændring vedrører opholdskravet, som omhandler, hvor længe en ansøger skal have haft lovligt ophold i Danmark. Før var kravet, at ansøgeren skulle have haft lovligt ophold i mindst seks år, men de nye regler dikterer, at det nu er mindst otte år. Hele opholdet skal have være lovligt, og ansøgeren skal have haft opholdstilladelse i hele perioden.

Opfylder ansøgeren alle de fire supplerende betingelser for at få tildelt opholdstilladelse, kan opholdskravet dog opfyldes efter kun fire år.

2) Karensperioden

Der er også kommet nye regler for karensperioden. En karensperiode en periode, hvor man ifølge nogle bestemmelser ikke har ret til en specifik ydelse. I dette tilfælde gælder det for en periode som følge af bestemte typer af kriminalitet. De nye regler har forlænget karensperioden i forlængelse med kriminalitet, hvor ansøgeren er udelukket fra at få permanent opholdstilladelse.

3) Kravet om offentlig hjælp

Denne ændring gælder reglen om, at en ansøger ikke må have modtaget offentlig hjælp efter aktivloven eller integrationsloven. Førhen var kravet, at vedkommende ikke måtte have modtaget offentlig hjælp inden for tre år, fra man søger om permanent opholdstilladelse. Efter den 15. maj 2017 er de tre år steget til fire år.

4) Kravet om ordinær beskæftigelse

Den sidste ændring, der trådte i kraft fra den 15. maj 2017, omhandler kravet om ordinær beskæftigelse. Førhen var kravet, at man skulle have været i ordinær beskæftigelse på fuldtid eller have været selvstændig erhvervsdrivende i mindst to og et halvt år inden for de sidste tre år. Dette er ændret til mindst tre år og seks måneder inden for de seneste fire år forud for ansøgningen.

De supplerende betingelser er uændrede

Som vi allerede har været inde på, er det kun i de grundlæggende betingelser for at kunne få permanent opholdstilladelse, der er sket ændringer. De fire supplerende betingelser, hvoraf man skal opfylde mindst halvdelen, er uændrede. Disse vedrører aktivt medborgerskab, yderligere krav om beskæftigelse, indkomstniveau og øgede danskkundskaber.

Skriv et svar