Medborgerskabsprøven: Få permanent opholdstilladelse

Du kan have forskellige typer af opholdstilladelser på flere forskellige grundlag i Danmark. Her skelnes som udgangspunkt mellem:

  1. Kortvarige (eksempelvis visum)
  2. Tidsbegrænsede
  3. Permanente

Derudover kan du efter ophold i Danmark i en årrække søge om dansk statsborgerskab. Ønsker du at beholde dit nuværende statsborgerskab og pas, men stadig få permanent opholdstilladelse i Danmark, kan dette gøres via medborgerskabsprøven.

Udover selve prøven skal du leve op til en række grundlæggende betingelser, samtidig med at du skal opfylde to ud af fire supplerende betingelser. Herunder kan du læse mere om disse betingelser og om selve prøven.

De fire supplerende betingelser

For at opnå permanent nemfamiliesammenfoering.dk/permanent-opholdstilladelse/ i Danmark er det et krav, at du indfrier mindst to af følgende fire krav.

Kravene omfatter:

  1. Beskæftigelse
  2. Indkomst
  3. Danskkundskaber
  4. Medborgerskabsprøven

En af de fire betingelser er således medborgerskabsprøven, som har til formål at vise ens integrationsgrad. Testen stiller skarpt på viden og fortrolighed med det danske samfund og danske samfundsforhold. Spørgsmålene i testen omhandler derfor dansk kultur og historie.

Hvordan forbereder du dig til prøven?

Ministeriet har offentliggjort forskelligt læremateriale, som er frit tilgængeligt. Spørgsmålene i testen vil kredse om netop dette lærermateriale. Og selvom der findes testsimulatorer og anden form for hjælp på diverse hjemmesider, er det en god idé at anvende det officielle materiale.

Hertil er det også en god idé at holde sig orienteret om, hvad der rører sig i det danske samfund.

Hvordan er prøven opbygget?

Prøven er en multiple-choice-test. Det betyder, at der til hvert spørgsmål er en række svarmuligheder, hvoraf du naturligvis skal vælge det rigtige. Prøven består af 25 spørgsmål, der drejer sig om det danske folkestyre, hverdagsliv, dansk kultur og historie. For at bestå prøven skal du have mindst 20 rigtige svar.

Hver gang, der afholdes prøver, er der lavet nye spørgsmål, som udarbejdes med udgangspunkt i det tilgængelige læremateriale.

Du har i alt 30 minutter til at besvare alle 25 spørgsmål. Herefter skal prøverne rettes igennem, og der går derfor tre til fire uger, før du får svar. Er prøven ikke bestået, er det mod betaling muligt at aflægge en ny prøve. Det er ikke en billig fornøjelse, så det er en god idé at forberede sig godt og grundigt, før du aflægger prøven.

Alt det praktiske

Tilmelding til prøven foretages hos den prøveafholder, hvor du ønsker at aflægge prøven. Det er en god idé at have styr på åbningstider og at være ude i god tid.

Prøven afholdes to gange årligt.

Du skal have gyldigt legitimation med, når prøven aflægges. Når du tilmelder dig prøven, skal du betale et gebyr på 753 kr.

Skriv et svar